Фахове видання з педагогічних наук  

   

Архів  

   

Історія кафедри

    Кафедра педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – перша в Україні та колишньому СРСР – була створена за наказом ректора 1 грудня 1989 р., а згодом у Сумах, Глухові та Умані було відкрито однойменні кафедри педагогічної творчості. Новаторська на той час ідея відкриття кафедри педагогічної творчості полягала у розбудові нового після педагогічної майстерності вектора досліджень високопродуктивної праці фахівців освітньо-виховного сфери та їх упровадження у систему підготовки освітянських кадрів. Це відповідало об’єктивним закономірностям розвитку педагогічної науки і соціальної практики, зумовлених демократизацією та гуманізацією суспільства й освіти, оновленням наукових підходів до розуміння сутності педагогічного мистецтва, і, відповідно, посиленням інтересу до неформалізованих явищ і процедур у педагогічній професії, зокрема інтуїції, творчого натхнення, імпровізації, здатності до педагогічних інновацій та нестандартних педагогічних рішень.

    Першим завідувачем кафедри стала кандидат педагогічних наук, старший викладач Світлана Олександрівна Сисоєва, нині – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, а з червня 1995 р. і до сьогодні кафедру очолює Гузій Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

    Активні наукові пошуки і досягнення викладачів кафедри у створенні оригінальних педагогічних концепцій, теорій, технологій завершилися успішним захистом докторських (С.О. Сисоєва, 1997; Н.В. Гузій, 2007) та кандидатських (Л.І. Даниленко, 1994; О.І. Виговська, 1995; Р.Х. Вайнола, 1998; Т.В. Шестакова, 2006; Т.Г. Калюжна, 2011) дисертацій, заклавши фундаментальне наукове підґрунтя для розбудови й подальшого вдосконалення змісту та технологій викладання навчального предмета з основ педагогічної творчості та майстерності й інших сучасних напрямів педагогічної освіти.

   Сьогодні кафедра педагогічної творчості НПУ імені М.П. Драгоманова суттєво зміцнила свій кадровий потенціал і перетворилася на потужний науково-методичний центр, в якому плідно працюють доктори педагогічних наук, професори та кандидати педагогічних наук, доценти, старші викладачі та асистенти.

    Творчий доробок викладачів кафедри налічує понад 500 науково-методичних праць загальним обсягом понад 1000 д.а., з них за останні п’ять років підготовлено більше півтори сотні видань обсягом близько 400 д.а., у тому числі зарубіжних видань, посібників і підручників з грифом МОН України. Викладацький склад кафедри є постійним учасником та організатором науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів та багатьох інших науково-методичних форумів.

    Особливу роль у науковій роботі кафедри відіграє регулярне видання протягом багатьох років знаного в країні фахового збірника наукових праць з педагогічних наук “Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики”. У його опублікованих випусках вдало акумулюються результати дослідницької роботи науковців, що сприяє зміцненню професійних контактів з іншими фахівцями та творчими колективами науково-педагогічних установ України та близького зарубіжжя.

    При кафедрі успішно функціонує докторантура та аспірантура зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, захищаються кандидатські та докторські дисертації. Інтенсивно формується оригінальна наукова школа акмеологічних засад професійного зростання фахівців різноманітного профілю, яку очолює завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Н.В. Гузій. Науковці кафедри широко відомі в професійних колах, вони постійно беруть участь у роботі наукових конференцій, виступають офіційними опонентами на захисті дисертацій, щорічно рецензують автореферати та іншу науково-методичну продукцію.

    Наукові здобутки фахівців кафедри становлять той базис, на якому відбувається організація навчально-виховного процесу у вищій педагогічній школі, модернізація концептуальних засад, змісту навчального курсу загальнопедагогічної підготовки студентів бакалаврату “Основи педагогічної творчості та майстерності” та технологій його вивчення як центральному напрямі діяльності кафедри, що полягає у її незмінному виконанні загальноуніверситетських функцій. За останні роки значно збагатилося методичне забезпечення цієї навчальної дисципліни, що охоплює понад півсотні навчально-методичних видань. У викладанні загальноуніверситетського навчального курсу з основ педагогічної творчості та майстерності відповідно до його цільових орієнтацій і змістового наповнення широко застосовуються сучасні технології вузівського навчання – контекстне та інтерактивне навчання, професійні тренінги та вправи-мікровикладання, навчально-творчі проекти, педагогічні ігри, вирішення педагогічних задач, професійно-педагогічні дебати, діагностичні процедури вимірювання професійно важливих педагогічних якостей за допомогою ЕОТ та ін.

    Крім нормативної дисципліни з основ педагогічної творчості та майстерності кафедра також забезпечує викладання багатьох дисциплін за вибором студентів – акмеології, андрагогіки, основ професіоналізму викладача вищої школи, практикуму з розв’язання педагогічних задач, педагогічної конфліктології тощо.

    Кафедра постійно підтримує зв’язки зі школами та вчителями-практиками у різноманітних традиційних та інноваційних формах. Особливо яскравою подією став проект “Творчі майстерні педагогів-новаторів”, у межах якого було проведено зустрічі колективу університету з визначними освітянами Шалвою Амонашвілі, Миколою Гузиком, Ганною Сазоненко, Миколою Палтишевим. Неабиякий інтерес студентів викликають засідання постійно діючого круглого столу “На шляху до педагогічної творчості, майстерності, професіоналізму” за участю переможців конкурсів “Вчитель року”, презентації творчих лабораторій вчителів-майстрів, науково-методична допомога школам, коледжам та гімназіям столиці.

    У сучасних реаліях визнання педагогічної творчості найважливішим пріоритетом освітньої політики держави кафедра педагогічної творчості НПУ імені М.П. Драгоманова продовжує відігравати консолідуючу роль у дослідженні творчих акме-процесів у професійному становленні та вдосконаленні роботи освітянських кадрів, збагаченні їх методичного забезпечення та підсиленні практичного впровадження та активно розбудовує нові вектори свого подальшого розвитку. Увійшовши до структури факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації, кафедра розширює профіль своєї діяльності, залучається до роботи на курсах підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ.

    Колектив кафедри став переможцем у конкурсі проектів наукових досліджень і розробок МОН України та здійснює фундаментальне дослідження “Акмеологічні засади професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів”.

    У канун свого 25-річчя кафедра педагогічної творчості набула статусу випускової, започаткувавши новітню в Україні магістерську програму з підготовки педагогічних працівників за спеціальністю “Дорадництво”, яка передбачає здобуття кваліфікацій консультанта з дорадництва у сфері освіти, методиста, викладача загальнопедагогічних дисциплін. Майбутня професійна діяльність таких фахівців, вельми затребуваних у розвинутих країнах Заходу, полягає у наданні кваліфікованих консультативних педагогічних послуг підготовці та експертизі методичного забезпечення академічної галузі науково-методичному супроводі педагогічних інновацій організації науково-методичної роботи педагогічних працівників тощо.

    Реалізуючи стратегічні завдання інноваційного розвитку університету щодо підготовки креативного вчителя-творця, втілюючи думку-настанову його ректора акад. В.П. Андрущенка, про те, що педагогічна творчість – це і минуле, і сучасне, і майбутнє університету, це – веління часу, якого потребує епоха, колектив кафедри педагогічної творчості прагне нових здобутків, вибудовує нові перспективи розвитку, залишаючи незмінними такі корпоративні цінності як творча атмосфера, постійний науково-методичний пошук, готовність підкорювати нові акме-вершини у своїй професійній діяльності.

   

Досягнення  

 • dubr-dipl.jpg
 • dubr-dipl2.jpg
 • img002.jpg
 • img003.jpg
 • img004.jpg
 • img005.jpg
 • img006.jpg
 • img007.jpg
 • img008.jpg
 • smolnikova-dipl.jpg
 • smolnikova-phd.jpg
   
ПнВтСрЧтПтСбНд
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ